Adresa pre reklamáciu tovaru

Daša Vaňová, Pekinská 12, 040 13 Košice, mobil : 0948 413 314

IČO: 40262324 

DIČ: 1040399888 

zapísaná v : Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 802-16053 

Číslo účtu: FIO Banka  2601294197

IBAN: SK 2783300000002601294197, BIC: FIOZSKBAXXX

 

Formulár pre reklamáciu

 

 

  • Číslo objednávky, dokladu o úhrade , číslo faktúry alebo dokladu o zaplatení:
  • Zakúpený dňa :
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

  • Adresa:

 

  • Mail a telefonický kontakt:

 

 

Reklamovaný tovar s popisom chyby alebo poškodenia:

 

 

 

 

 

 

Chyba sa prejavuje    ☐nepretržite               ☐  po určitej dobe                       ☐náhodne

Navrhujem, aby reklamácia bola vybavená:

☐výmenou tovaru        ☐vrátením peňazí         ☐zľavou z ceny tovaru    

 ☐iné Vami navrhnuté riešenie reklamácie

 

V prípade vrátenia peňazí pošlite peniaze na účet IBAN/SWIFT

 

 

 

 

V                                                                        Dňa

 

Podpis